NOU-themadag: visetende vogels: tussen wal en schip?

Het aquatische milieu staat op verschillende vlakken onder druk, maar er zijn ook lichtpuntjes. Wat zijn de gevolgen voor vogels? Deze en andere vragen worden besproken in de komende NOU-themadag met als thema "Visetende vogels: tussen wal en schip?". De dag wordt gehouden op 14 maart 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg (Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg). Hiervoor willen we u graag van harte uitnodigen.

De dag zal worden gevuld met presentaties over uiteenlopende onderwerpen, met onder andere:
- Jan Veen over onderzoek en bescherming van broedkolonies van meeuwen en sterns in West Afrika.
- Sovon over aantallentrends van visetende vogels in Nederland.
- Mardik Leopold over hoe fotoarchieven het dieet van IJsvogels hebben onthuld.
- Casper van Leeuwen over viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten.
- Joep de Leeuw over voedselreservering voor vogels: hoeveel vis is genoeg?
 
Maar ook:
- Voldoende tijd om mede-ornithologen te spreken door een ruim opgezet programma, inclusief lunch.
- Algemene ledenvergadering.
 
Het complete programma zal in een latere e-mail bekend worden gemaakt. De themadag zal duren van 09:30 tot 19.00.
Kosten: 10 euro voor de complete dag (inclusief lunch), 5 euro voor studenten / jeugdbondsleden.
Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier (https://tinyurl.com/rcgldp4).

Hopelijk tot ziens op 14 maart in Culemborg!

Met vriendelijke groet,
Organisatie NOU-themadag


SULA - het tijdschrift van de Nederlandse Zeevogelgroep


Volume 27 (2019)

 

Artikelen

Roselaar, Kees & van Brandwijk, Hans An old record of a Balearic shearwater Puffinus mauretanicus from Germany.

van Dijk, Jan & Leopold, Mardik Een nieuwe kolonie grote sterns in de Waddenzee.

Schreven, Kees & Hammer, Sjurdur Primary moult of great skuas on the breeding grounds, with special attention to the Faroe Islands.

Recensies

Creuwels, Jeroen Leopold (2015) Eat and be eaten: porpoise diet studies.

Creuwels, Jeroen Brasseur (2017) Seals in Motion – How movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea.

van der Vliet, Rinse Cuthbert (2017) - Seabirds beyond the Mountain Crest. The history, natural history and conservation of Hutton’s shearwater.

Keijl, Guido O. Mendel et al (2019) - Operational offshore wind farms and associated ship traffic cause profound changes in distribution patterns of Loons (Gavia spp).

Keijl, Guido O. Bessesen (2018) - Vaquita - science, politics, and crime in the Sea of Cortez.

Keijl, Guido O. van der Leij & Loeve (2019) - De Nederlandse Meeuwengids.

Platteeuw, Maarten Brooke (2018) - Far from land.

Mededelingen

Arts, Floor Sternwerkgroep Nederland.

 


Volume 26 (2018)

Van de redactie

Artikelen

Keijl, Guido O. Voedsel van zwarte zeekoet Cepphus grylle in Nederland.

Kühn, Susanne & Leopold, Mardik F. De 'voetprint' van een gespecialiseerd gewoontedier: kleine mantelmeeuw eet grote zeenaalden.

Recensies

van der Meer, Frank. Kees Camphuysen (2018) De Zilvermeeuw.

Nieuws

Seabird tracking database: tien miljoen zeevogelposities in 2017.


Voor eerdere jaargangen van SULA, zie hier.


 

Nederlandse Zeevogelgroep

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 
De Nederlandse Zeevogelgroep stelt zich tot doel:
 
"Het stimuleren van zeevogelonderzoek door geïnteresseerden en professionals samen, door middel van het uitwisselen van informatie, coördinatie van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten.

De Nederlandse Zeevogelgroep is partner van