Nederlandse Zeevogelgroepviskief.jpg

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 
De Nederlandse Zeevogelgroep stelt zich tot doel:
 
"Het stimuleren van zeevogelonderzoek door geïnteresseerden en professionals samen, door middel van het uitwisselen van informatie, coördinatie van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten."

Facebook news feed

Agenda

05 Nov 2017
Hierbij nodigen we alle leden van de Nederlandse Zeevogelgroep NZG uit om de komende jaarvergadering bij te wonen op Zondag 5 nov 2017, 11:00 uur Naturalis…

Foto's