30 oktober: publieke verdediging proefschrift 'Seabirds linking Arctic and Ocean'

Op 30 oktober om 11u verdedigt Rob van Bemmelen zijn proefschrift over migratie van jagers en franjepoten in de aula van Wageningen Universiteit, Generaal Foulkesweg 1. Dit is een openbare gelegenheid, dus alle geinteresseerden zijn van harte welkom!

Onder begeleiding van Ingrid Tulp, Raymond Klaassen en Ron Ydenberg, onderzocht Rob de migratieroutes en overwinteringsgebieden van Kleine en Kleinste Jagers, en Grauwe en Rosse Franjepoten met kleine dataloggers - geolocators. Door samenwerking met teams die dezelfde soorten onderzochten, konden loggergegevens van een hele serie broedplaatsen tussen Oost-Groenland en West-Siberie gecombineerd worden. Dit leverde behalve een eerste beschrijving van de overeenkomsten en verschillen tussen populaties nog veel meer interessants op.

 

Nederlandse Zeevogelgroep

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 
De Nederlandse Zeevogelgroep stelt zich tot doel:
 
"Het stimuleren van zeevogelonderzoek door geïnteresseerden en professionals samen, door middel van het uitwisselen van informatie, coördinatie van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten.

De Nederlandse Zeevogelgroep is partner van