NOU-themadag: visetende vogels: tussen wal en schip?

Het aquatische milieu staat op verschillende vlakken onder druk, maar er zijn ook lichtpuntjes. Wat zijn de gevolgen voor vogels? Deze en andere vragen worden besproken in de komende NOU-themadag met als thema "Visetende vogels: tussen wal en schip?". De dag wordt gehouden op 14 maart 2020 in de Gelderlandfabriek in Culemborg (Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg). Hiervoor willen we u graag van harte uitnodigen.

De dag zal worden gevuld met presentaties over uiteenlopende onderwerpen, met onder andere:
- Jan Veen over onderzoek en bescherming van broedkolonies van meeuwen en sterns in West Afrika.
- Sovon over aantallentrends van visetende vogels in Nederland.
- Mardik Leopold over hoe fotoarchieven het dieet van IJsvogels hebben onthuld.
- Casper van Leeuwen over viseters als verspreiders van zaden, ongewervelden en nutriënten.
- Joep de Leeuw over voedselreservering voor vogels: hoeveel vis is genoeg?
 
Maar ook:
- Voldoende tijd om mede-ornithologen te spreken door een ruim opgezet programma, inclusief lunch.
- Algemene ledenvergadering.
 
Het complete programma zal in een latere e-mail bekend worden gemaakt. De themadag zal duren van 09:30 tot 19.00.
Kosten: 10 euro voor de complete dag (inclusief lunch), 5 euro voor studenten / jeugdbondsleden.
Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier (https://tinyurl.com/rcgldp4).

Hopelijk tot ziens op 14 maart in Culemborg!

Met vriendelijke groet,
Organisatie NOU-themadag

 

Nederlandse Zeevogelgroep

De Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) is op 1 januari 1991 opgericht als een samenvoeging van de Club van Zeetrekwaarnemers (CvZ, 1972-1990) en het Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO, 1977-1990). De NZG is een Sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). 
De Nederlandse Zeevogelgroep stelt zich tot doel:
 
"Het stimuleren van zeevogelonderzoek door geïnteresseerden en professionals samen, door middel van het uitwisselen van informatie, coördinatie van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten.

De Nederlandse Zeevogelgroep is partner van