Stookolieslachtoffers

Het Nederlandse Stookolieslachtoffer Onderzoek (NSO) werd in 1977 opgericht naar aanleiding van een 'onverklaarbare' massa-stranding van met olie besmeurde Zeekoeten op het Texelse strand. De tellingen zijn zo opgezet dat zij een direct vergelijkbare voortzetting vormden van olieslachtoffertellingen zoals die door de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN) al sinds 1960 werden georganiseerd. In het archief van het NSO bevinden zich inmiddels gegevens van tellingen sinds 1915, officieel het jaar waarin voor het eerst olieslachtoffers in Nederland werden aangetroffen.

Stookolieslachtoffertellingen worden door vrijwilligers uit het gehele land uitgevoerd. Resultaten van het NSO-werk vormen een inmiddels breed geaccepteerde graadmeter voor het beleid t.a.v. olievervuiling op zee. Zie het Natuurcompendium: http://www.rivm.nl.

Geinteresseerden kunnen ook direct contact opnemen met: Landelijke coördinator werkgroep NZG-NSO:
Kees (C.J.) Camphuysen

Bezoekersadres
Landsdiep 4
1797 SZ 't Horntje (Texel)

Postaddres
PO Box 59
1790 AB Den Burg (Texel)

E-mail: Kees.Camphuysen@nioz.nl