Foto's Zwerfvuil

Klik op een foto om het origineel te zien en de file te kunnen downloaden. Gebruik is toegestaan bij publicaties over zwerfvuil indien naamsvermelding plaats vindt en voor zover niet-commercieel. De omschrijving en verdere details staan vermeld in metadata (zichtbaar bv. in file-info via Photoshop). Raadpleeg zo nodig jan.vanfraneker@texel.com

Photographs Marine Litter

Click on an image to view and download the original file. Usage permitted in publications on marine litter if properly acknowledged and if non-commercial. Description and further details are included in metadata (accessible via e.g. file-info in Photoshop). For queries contact jan.vanfraneker@texel.com

Stormvogel onderzoek. Foto-verantwoording als  "J.A. van Franeker, Wageningen Marine Research".

Fulmar research  acknowledge to "J.A. van Franeker, Wageningen Marine Research".


Koninginnedag in Frankrijk? Foto-verantwoording "G. le Guillou, GONm".  Een Hollandse ballon-regen viel neer in Normandië, Frankrijk in mei 2007 na de viering van Koninginnedag.

Queensday in France? Acknowledge to: "G. le Guillou, GONm". In early May 2007, large numbers of Dutch balloons arrived in Normany, France, after being released in the Netherlands during 'Queensday' on April 30.


Zwerfvuil heeft vele gezichten Voor naam van fotograaf, zie de filenaam en de file-info via bv photoshop. Auteurs hebben toestemming gegeven voor doelgericht niet-commercieel gebruik in folders, presentaties, artikelen e.d. over de problematiek van zwerfvuil. Voor andere toepassingen raadpleeg de fotograaf of jan.vanfraneker@texel.com

Many faces of litter For author name please see filename and file-info eg in photoshop. Authors permit non commericial usage of pictures for leaflets, presentations, articles etc. on the problem of marine litter. For any other usage the author should be consulted directly or via jan.vanfraneker@texel.com

Zie ook www.wur.eu/plastics-fulmars

Also see www.wur.eu/plastics-fulmars