Hier verschijnen losse artikelen van SULA. Klik op de artikelen om de PDFs te openen.


Volume 27 (2019)

Artikelen

Roselaar, Kees & van Brandwijk, Hans An old record of a balearic shearwater Puffinus mauretanicus from Germany.

Mededelingen

Arts, Floor Sternwerkgroep Nederland.

 


Volume 26 (2018)

Van de redactie

Artikelen

Keijl, Guido O. Voedsel van zwarte zeekoet Cepphus grylle in Nederland.

Kühn, Susanne & Leopold, Mardik F. De 'voetprint' van een gespecialiseerd gewoontedier: kleine mantelmeeuw eet grote zeenaalden.

Recensies

van der Meer, Frank. Kees Camphuysen (2018) De Zilvermeeuw.

Nieuws

Seabird tracking database: tien miljoen zeevogelposities in 2017.

Voor eerdere jaargangen van SULA, zie hier.


Volume 1-25 (1987-2012)

PDFs van alle artikelen en mededelingen zijn te vinden op www.natuurtijdschriften.nl. Hieronder staat een voorlopige lijst van artikelen (under construction!).Kees (C.J.) Camphuysen De Nationale Olieslachtoffertellingen van februari 1985 en ’86.

Guido O. Keijl Vogeltellingen langs de kust in 1985 en ’86.

C.J. Camphuijsen Oliebesmeuring Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla) in overwinteringsgebieden.

Caroline Hoff Grijze Zeehonden (Halichoerus grypus) bij Terschelling.

C.J. Camphuijsen Problems with age-determination of seabirds due to heating of the corpses.

F.J. Maas Zeldzame vogels.

Jelle van Dijk Kees C.J. Camphuysen Invasie Zadelrobben Phoca groenlandica in West-Europa, winter 1986/87.

F.J. Maas Oproep simultaantelling, voorjaar 1987.

C.J. Camphuijsen Het MS Holland-project.

M.R. van Eerden Notulen Algemene Ledenvergadering, Club van Zeetrekwaarnemers, 8 november 1986, Camperduin (NH).

A.M. van der Niet Begroting voor 1987, Club van Zeetrekwaarnemers.

A.M. van der Niet Financieel overzicht 1986, Club van Zeetrekwaarnemers.

C.J. Camphuijsen Veldgids walvisachtigen voor offshore-waarnemers.

Landelijke olieslachtoffertelling 1987.

Guido O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1985.

Besprekingen.

Maarten Platteeuw Trekbewegingen van Kokmeeuwen Larus ridibundus langs de Noordzeekust: oorzaken en achtergronden.

Karel A.M. Engelen Olieslachtoffers in het Waddendistrict januari februari 1987.

Cor M. Berrevoets Vogelsterfte in de Oosterschelde: drie winters vergeleken.

Maarten Platteeuw Boorplatforms en olielozingen.

Jowi W. de Roever De CDNA en zeevogels.

Nick F. van der Ham Zomerkleed Parelduikers Gavia arctica voor de Noordhollandse kust.

M. Platteeuw Uit de “Seabird Group News letter, no 47, december 1986”.

M. Platteeuw Voordracht “Inventarisatie vogels en zoogdieren op de Noordzee” door H.J.M. Baptist (Dienst Getijdewateren) bij de Werkgemeenschap Mariene Monitoring (WMM) te Amsterdam op 19 maart 1987.

J.E. den Ouden Aankondiging zeetrekweekend en jaarvergadering.

P. Derks Boottocht voor het observeren van zeezoogdieren bij Gibraltar.

A.M. van der Niet Contributiebetaling en ledenadministratie.

C.J. Camphuysen Zeevogelobservaties op volle zee; offshore werk in het Noordzeegebied, 1 offshoregroep.

Nick F. van der Ham Herhaald verzoek aan de zeetrektellers.

Besprekingen.

Jan E. den Ouden; Leen Stougie Zeetrekgegevens nader bekeken.

Kees (C.J.) Camphuysen Het ontdekken en herkennen van Bruinvissen Phocoena phocoena op zee.

Kees (C.J.) Camphuysen Onderzoek naar olieverontreinigingen op het Nederlands deel van de Noordzee door de Directie Noordzee, Rijkswaterstaat.

Ruud Costers Opvallende aantallen juveniele Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla op de Hondsbossche Zeewering in de zomer van 1987.

Kees (C.J.) Camphuysen Stranding van Noordse Stormvogels Fulmarus glacialis en (juveniele) Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla op de Hollandse kust, juli-augustus 1987.

C.J. Camphuysen Olieslachtoffers, winter 1987/88: de tellingen van het komend seizoen.

J.E. den Ouden Uurtotaalkaarten.

J. de Korte Symposium Polaire Zeevogels.

J. de Korte Natuurbescherming in de poolgebieden (kort symposium).

C.J. Camphuysen Zeevogelobservaties op volle zee: waarnemers gezocht!.

C.J. Camphuysen Zeevogelobservaties op volle zee; Offshore werk in het Noordzeegebied (2).

A. Webb The Seabirds At Sea Team: 1979 – ?.

T. Nyg

anon Besprekingen.

Maarten Platteeuw Olieslachtoffers in Nederland in vroeger tijd: een nieuwe presentatie van oude tellingen.

Andrew Webb Petrels and tape luring: where next?.

Leo Stegeman; Sander Lagerveld Waarnemingen van afwijkend getekende Grauwe Pijlstormvogels Puffinus griseus.

Jelle van Dijk Afval op het strand.

Jan Andries van Franeker; Pieter R. van Franeker; H. van Gasteren; J.P. Nobel Grienden Globicephala melaena bij Cap Gris Nez.

Frits-Jan Maas Kort verslag van de simultaan zeetrektelling van 30 april-3 mei 1987.

Simon Hart Vogel- en oliestranding op Schouwen en Goeree, 19 november 1987.

Karel A.M. Engelen Zeevogels op de Waddeneilanden het slachtoffer van lijmachtige substantie.

C.J. Camphuysen Seabird Group Conference, Cambridge, Februari 1988.

C.J. Camphuysen 2nd European Cetacean meeting, Troia, Februari 1988.

F.J. Maas Zeldzame zeevogels 1983-86.

C.J. Camphuysen Nieuwe telformulieren olieslachtoffer-onderzoek NSO.

P. Derks Observaties van zeevogels en zeezoogdieren vanaf de veerboot in de Golf van Biskaye.

C.J. Camphuysen De olie-industrie rukt op: noordwaarts.

C.J. Camphuysen Olieverontreiniging op zee, juli-oktober 1987.

anon Besprekingen.

Kees Camphuysen Van de redactie.

C.J. Camphuysen; S. Hart; H.S. Zandstra Zeevogelsterfte na olie-lekkage door de ertscarrier MS Borcea voor de Zeeuwse kust, januari 1988.

Olieslachtoffers; wel of niet revalideren.

M.K. Buth Mogelijkheden en onmogelijkheden bij de opvang en revalidatie van olieslachtoffers.

T. te Boekhorst-Van Dieren Redden, wat er te redden valt.

C.J. Camphuysen Kolonie noordse sterns Sterna paradisaea op wegdrijvende ijsberg, Negribreen, Storfjorden, Svalbard.

W. van Splunder Opmerkelijke trek van kluten Recurvirostra avosetta langs de Hollandse kust op 27 maart 1989.

Landelijke olieslachtoffertellingen, winter 1989/1990.

Weer slecht broedseizoen zeevogels Shetland eilanden.

Fuut op het strand bij domburg met geheimzinnige ring; verzoek om opheldering.

Oproep tot medewerking: informatie over (waarschijnlijke) broedgevallen van zwartkopmeeuwen in Nederland.

Besprekingen.

Beached bird surveys, june-august 1989 (NSO).

Seabirds at sea, june-august 1989 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Seawatching, june-august 1989.

Leo Stegeman Cetaceans and pinnipeds (Southern North Sea and beaches only).

Martin Heubeck Seabirds in Shetland: the 1989 breeding season.

Nick F. van der Ham Influx of long-tailed skuas in The Netherlands in autumn 1988.

Mardik F. Leopold Dolfijnen op de Doggersbank.

Kees (C.J.) Camphuysen; Pim Wolf Walvissen, dolfijnen en bruinvissen voor de Engelse oostkust, september 1989.

Jan Andries van Franeker Nog meer plastic op het strand.

Waarneming van een alk alca torda op een diepte van 140 meter.

“Comparative investigation of sources of oil on seabirds and beaches, part 3: sample taking in The Netherlands” Nieuw NSO project in samenwerking met deense en duitse onderzoekers.

C.J. Camphuysen Oprichting ’nederlandse zeevogelgroep’.

Nick F. van der Ham Belangrijke mededeling voor zeetrekwaarnemers.

’Oil pollution strikes again’.

G.O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1987.

Besprekingen.

Beached bird surveys, september-november 1989 (NSO).

Seabirds at sea, september-november 1989 (ship-based observations CvZ/DGW, NIOZ).

Seawatching, september-november 1989.

Cetaceans and pinnipeds, september-november 1989 (Southern North Sea and beaches only).

Kees Woutersen De Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus in de duinen van Schoorl (NH).

Kees (C.J.) Camphuysen Verstrikkingen van zeevogels in plastics: een probleem van toenemende omvang?.

Martin Heubeck Sightings of an all-dark Black Guillemot Cepphus grylle in Shetland.

Maarten Platteeuw; Nick F. van der Ham Het heroisch einde van een Grote Jager Stercorarius skua.

Kees (C.J.) Camphuysen Massastranding van Alk Alca torda en Zeekoet Uria aalge op de Nederlandse kust, jan-feb 1990.

R.A. Kastelein Hoe te handelen bij een levend aangespoelde dolfijn op het strand.

C. Swennen Eidereenden met een afwijkend verenkleed: een oproep.

C.J. Camphuysen Het waarnemen van zeevogels op zee: een oproep.

M.F. Leopold Besprekingen.

Beached Bird Surveys, Dec 1989 – Feb 1990 (NSO).

Seawatching, December 1989 – February 1990.

Seabirds at sea, December 1989 – February 1990 (Ship-based observations).

Cetaceans and pinnipeds (southern North Sea only).

Kees (C.J.) Camphuysen Dieet, leeftijd en geslacht van de Zeekoet Uria aalge in de Nederlandse Noordzee in het voorjaar.

Maarten Platteeuw Henk J.M. Baptist Twee albatrossen voor de Nederlandse kust in oktober 1991.

Henk J.M. Baptist Dwergmeeuwen in augustus 1991: een rectificatie.

Xaver Monbailliu Management of Island and Coastal Ecosystems in the Mediterranean: MEDMARAVIS Symposium (Sept 1992).

J.A. van Franeker Kort verslag van de bestuursvergadering van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) op 25 oktober 1991.

12th International Conference of IBCC and EOAC: Bird Numbers 1992.

Rubriek ’Recente Publicaties’ gedeeltelijk vervallen.

Ruilabonnementen.

Beached Bird Surveys, September – November 1991.

Seawatching, August – October 1991.

Seabirds at sea, September – October 1991.

Cetaceans and pinnipeds, September – November 1991.

J.R.H. Maij-Weggen Foreword.

Kees Camphuysen; Jan Andries van Franeker Editorial.

Martin Heubeck Oil Pollution around Orkney and Shetland, 1976 – 1983.

Gerhard Dahlmann; Dagmar Timm First analytical results of the EC-project “Oiled Seabirds”: Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark, and the Federal Republic of Germany.

Dagmar Timm; Gerhard Dahlmann Investigations into the source of non-mineral oils in the feathers of seabirds.

Discussion.

Kees (C.J.) Camphuysen The interpretation of data derived from Beached Bird Surveys: monitoring the impact of chronic oil pollution.

Henrik Skov Trends in the oil contamination of seabirds in the North Sea.

Discussion.

Klaas Jan Bolt Actions aimed at the elimination of illegal oil discharges – how to achieve this goal?.

Wim Lammers North Sea Ministers Conference and Oiled Seabirds: from a Nature Policy point of view.

Mark L. Tasker Conservation uses of information on the distribution of seabirds at sea.

Gerhard Dahlmann Oil identification for court evidence.

Theo Kramer Enforcement of (international) regulations on the prevention of pollution of the seas by means of aerial surveillance.

Discussion.

Hans Peeters Oiled Seabirds; more than just counting.

Henk S. Zandstra Opvangplan “olie-”vogels (1982).

Kees (C.J.) Camphuysen Beached Bird Surveys and the assessment of total mortality in case of oil incidents.

Discussion.

M. Bommel

C.J. Camphuysen Establishment of a ’European Beached Bird Survey’.

P.E.F. Zoun; A.J. Baars; R.S. Boshuizen A case of seabird mortality in the Netherlands during the winter of 1988/1989 caused by a spillage of Nonylphenol and vegetable oils.

Final discussion and concluding remarks.

Registrated participants.

Guido O. Keijl Zeevogelliteratuur in 1989.

Martin Heubeck; Eric Meek; Dave Suddaby The occurrence of dead auks Alcidae on beaches in Orkney and Shetland, 1976-1991.

Jurren Koerts Fouragerende Stormvogeltjes Hydrobates pelagicus bij de pieren van IJmuiden, 22 september 1990.

Michiel Versluys Stormvogelachtigen voor Spaanse noordwestkust, augustus 1988.

Jos

Theo (T.A.C.) Postma Orca’s in de Noordzee.

P.E.F. Zoun; R.S. Boshuizen Gannets victim to spillage of lubricating oil and dodecylphenol in the North Sea, winter 1990.

Jaarvergadering Nederlandse Zeevogelgroep 1992.

Bezoek aan de meeuwenkolonie in de Schoorlse duinen.

Dialezing werkgroep zeetrek.

Zeetrekpost Hondsbossche Zeewering.

Wel of niet naar gas boren of het Friese front: wat is Uw mening?.

Leo Stegeman Besprekingen.

Ruilabonnementen.

Beached Bird Surveys, December 1991 – February 1992.

Seawatching, November 1991 – January 1992.

Seabirds at sea, November 1991 – February 1992.

Marine mammals, December 1991 – February 1992.

Guido O. Keijl; Kees (C.J.) Camphuysen Resultaten van een verdriftingsexperiment voor de Nederlandse kust, februari 1991.

Kees Woutersen; Kees Roobeek Broedgevallen van de Stormmeeuw Larus canus in het binnenland in Noord-Holland.

Arjen J. Kop; Lutz Lohse Waarneming van Orca’s Orcinus orca in de oostelijke Noordzee.

Kees (C.J.) Camphuysen Nachttrek van Grote Sterns Sterna sandvicensis door het binnenland.

Th. Mulder; C. Swennen Ruiende Bergeenden Tadorna tadorna in de Nederlandse Waddenzee.

Henk J.M. Baptist Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Westerschelde.

Op zoek naar lange zeevogelbotten: een oproep.

K. Woutersen T-shirt Nederlandse Zeevogelgroep.

J.A. van Franeker Verslag van de NZG jaarvergadering, 16 mei 1992, Alkmaar.

J.A. van Franeker De ’Seabird Group Conference’ 1992.

Guido O. Keijl Oproep: broedende meeuwen op daken.

Henk Baptist Tweede vergadering van de European Seabird at Sea Database (ESSD), Glasgow, 29 maart 1992.

Traditioneel zeetrekweekend te Camperduin, 13-15 november 1992.

Vangstverbod zandspiering Shetlands blijft in stand.

Maarten Platteeuw; Nick van der Ham Reuzenhaai Cetorhinus maximus bij Camperduin.

Adreswijziging NZG/NSO.

Besprekingen.

Nieuwe NZG/NSO publicaties.

Beached Bird Surveys, March – May 1992.

Seawatching, February – April 1992.

Seabirds at sea, March – May 1992.

Marine mammals, March – May 1992.

Kees Woutersen De Stormmeeuw Larus canus als broedvogel in de Schoorlse Duinen.

Ruud Costers Hoe vergaat het de Stormmeeuw Larus canus bij Petten?.

Mardik (M.F.) Leopold; Joyce van den Berg Een zoutwater-kolonie Aalscholvers Phalacrocorax carbo in Groningen.

Włodzimierz Meissner Decline in strandings of oiled seabirds in Gdańsk Bay, Poland.

Nick F. van der Ham; Maarten Platteeuw; Kees (C.J.) Camphuysen Tuimelaar Tursiops truncatus bij Camperduin.

Kees (C.J.) Camphuysen Vissende vogels achter het net.

Hans Groot; Fred Cottaar Meer broedgevallen van de Stormmeeuw Larus canus in Noord-Holland buiten het duingebied.

Ruud Vlek; Kees Woutersen Vondsten van het Stormvogeltje Hydrobates pelagicus in Nederland in de 18e eeuw.

John Cooper Seabird Proceedings still available.

Yvonne Hermes Van de penningmeester: contributie 1993.

J.E. Winkelman Al lid van de NOU?.

Windturbines bij IJmuiden.

Peter L. Meininger; Arend J. van Dijk Verzoek om historische gegevens over kustbroedvogels in Nederland.

Wijziging redactie Sula.

Nationale olieslachtoffer-tellingen, 1992/93.

Besprekingen.

Beached bird surveys, June – August 1992.

Seawatching, May – July 1992.

Seabirds at sea, June – August 1992.

Marine mammals, June – August 1992.

J.C.A. Craik Exceptional mortality of auks, terns and Kittiwakes Rissa tridactyla in West Scotland in July 1985.

Kees (C.J.) Camphuysen Karakteristieken van in 1985 in Nederland gestrande Middelste Jagers Stercorarius pomarinus.

Maarten Platteeuw; Kees Woutersen Voedselvluchten van Noordse Pijlstormvogels Puffinus puffinus bij ZW-Ierland in de nazomer.

Leo Stegeman Eerste waarneming van Donsstormvogel Pterodroma mollis in Nederland.

Kees Koffijberg Trek van Dwergsterns Sterna albifrons in de oostelijke Waddenzee in het najaar.

Environmental monitoring at an oil terminal: the Shetland Experience.

Meeuwen in Nederland: veranderingen in een tot voor kort sterk toenemende populatie.

Besprekingen.

Beached bird surveys, Sep – Nov 1992.

Seawatching, Aug – Oct 1992.

Seabirds at sea, Sep – Nov 1992.

Marine mammals, Sep – Nov 1992.

Jos

Ommo H

Jan Seys; Patrick Meire Olieslachtoffertellingen langs de Belgische kust, winter 1991-92.

Leo Stegeman Zeekoet Uria aalge met afwijkende veerstructuur.

Guido O. Keijl Enkele waarnemingen aan zeevogels aan de Atlantische kust van Marokko, oktoberdecember 1991.

M.F. Leopold Spisula’s, zeeëenden en kokkelvissers: een nieuw milieuprobleem op de Noordzee.

T. Jauniaux Marine mammals, seabirds and pollution of marine systems.

Steve Geelhoed Nieuwe CvZ-vertegenwoordiger.

Enquete Nederlandse Zeevogelgroep.

Behavioural ecology and population biology of colonial waterbirds.

Jan Seys Oude olieslachtoffertellingen van de Belgische kust gevraagd: een oproep.

Wim E.M. van der Schot ’Pelagic trip’ naar het Friese Front.

Besprekingen.

Rapporten.

Tellingen van gestrande zeevogels.

Zeetrektellingen.

Zeevogelwaarnemingen op zee.

Waarnemingen van zeezoogdieren.

Orca’s Orcinus orca en Grienden Globicephala melas bij trawlers ten oosten van Shetland.

Philipp J.T. Derks; Kees de Kraker Broedende Grote Sterns Sterna sandvicensis op Hompelvoet en Markenje, 1989 – 1992.

Jan Seys Partieel albinistische Stormmeeuw Larus canus op het strand van Lombardsijde.

Kees (C.J.) Camphuijsen; Peter J.H. Reijnders Potvissen Physeter macrocephalus voor de Nederlandse kust, april 1993.

J. de Korte Inaugural meeting on the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), Fairbanks, Alaska, 25-27 May 1993.

Jan Andries van Franeker Verslag jaarvergadering NZG, 1993, Leiden.

Erratum.

Tiende Noordhollandse Vogeldag, 30 oktober 1993, Middenmeer.

J. de Korte Middelste Jagers: een oproep.

J.A. van Franeker Besprekingen.

Rapporten.

Tellingen van gestrande zeevogels.

Zeetrektellingen.

Zeevogelwaarnemingen op zee.

Waarnemingen van zeezoogdieren.

Kees (C.J.) Camphuysen Fourageermogelijkheden voor zeevogels in de boomkorvisserij: een verkennend onderzoek.

Mardik Leopold Het Friese Front bestaat nog: een reisverslag.

J. de Korte; A. Volkov Large colony of Ivory Gulls Pagophila eburnea at Domashny Island, Severnaya Zemlya.

J.A. van Franeker First results of colour-ringing non-breeding Mediterranean Gulls Larus melanocephalus in NW France.

Marten Geertsma; Bert Knegtering Grote Pijlstormvogels Puffinus gravis in de Golf van Biskaje, november 1993.

Steve Geelhoed Inhaalactie zeetrekverslagen.

International Seabird Conference, Glasgow, 24-26 March 1995.

Besprekingen.

Rapporten.

Tellingen van gestrande zeevogels.

C. Winter Zeetrektellingen.

Zeevogelwaarnemingen op zee.

Waarnemingen van zeezoogdieren.

J. de Korte Preface.

Kees (C.J.) Camphuysen Birds and (marine) mammals in Svalbard, 1985-91.

Kees (C.J.) Camphuysen Summer distribution of seabirds and marine mammals in the Greenland Sea, 1985-90.

Kees Camphuysen Voorwoord.

Mardik Leopold Het Friese Front: hydrografie, geologie en biologie, met nadruk op de zeevogels.

Bopp van Dessel Exploratieboringen op het Friese Front: hoe het netjes kan.

Willem-Jan Goossen Niet boren op het Friese Front!.

Joop M. Marquenie NAM reactie op de bijdrage van Greenpeace.

Jan Willem Goossen Greenpeace reactie op de bijdrage van NAM.

Mardik Leopold Verslag forumdiscussie.

Maarten Platteeuw; Nick F. van der Ham; Jan E. den Ouden Zeetrektellingen in Nederland in de jaren tachtig.

Mardik F. Leopold Walvisachtigen in de zuidelijke Noordzee: twee survey methoden vergeleken.

C.J. Camphuysen Verstrikkingen van vogels in plastics en vistuig aan de Nederlandse kust, 1990-93.

Cindy van Damme Het voedsel van Aalscholvers Phalacrocorax carbo op Terschelling in de nazomer.

Sander Lagerveld; Leo Stegeman De beoordeling van waarnemingen van schaarse en zeldzame zeevogels: nieuwe procedures per 1 januari 1994.

International Seabird Conference ’Threats to Seabirds’, Glasgow, 24-26 March 1995.

Oprichting ’Cormorant Research Group’.

J.A. van Franeker Verslag van de NZG jaarvergadering. Camperduin 30 april 1994.

Ko de Korte Vondsten van Jagers: een oproep.

John Cooper Third International Penguin Conference, Cape Town, South Africa, 2-6 September 1996: first announcement.

Nationale olieslachtoffertellingen 1994/95.

Chris Winter Veranderingen in de redactie van Sula.

Uitbreiding rubriek ’Korte Bijdragen’.

Sula volume 10 (1996).

C.J. Camphuysen Het Sea Empress olie-incident in Wales.

Chris J.N. Winter; Leo Stegeman; Guido O. Keijl Het voorkomen van de Kleine Alk Alle alle in Nederland.

Henk Offringa; Patrick Meire The Little Auk Alle alle in Belgium.

Ian J. Stenhouse; William A. Montevecchi Winter distribution and wrecks of Little Auks (Dovekies) Alle a. alle in the Northwest Atlantic.

Kjell Isaksen; Vidar Bakken Migration routes and wintering areas of Little Auks Alle alle ringed in Svalbard.

Claire Pollock; James B. Reid; Richard White The occurrence of Little Auks Alle alle off the east coast of Britain.

Kees (C.J.) Camphuysen Waarnemingen van een fouragerende Kleine Alk Alle alle op Texel, november 1995.

Kees (C.J.) Camphuysen Strandingen van de Kleine Alk Alle alle in Nederland, 1969-96.

Geir S. Andersen; Hans B

Gerrit J. Gerritsen Slechtvalk Falco peregrinus slaat Kleine Alk Alle alle.

Kees (C.J.) Camphuysen Preface Bij de afsluiting van volume 10 (1987-1996).

(1) Artikelen en korte bijdragen.

(2) Titels naar onderwerp.

(3) Auteursindex.

(4) Onderwerpen en soortenindex.

Kees (C.J.) Camphuysen; Jan Andries van Franeker Richard Reijnders Opmerkelijk herstel van een olieslachtoffer: Grote Mantelmeeuw Larus marinus.

Jan Andries van Franeker Oproep: Algemene ledenvergadering Nederlandse Zeevogelgroep.

Marc van Roomen Strandtelling in januari 1998.

Kees Camphuysen Nationale olieslachtoffertellingen, december 1997 en februari 1998 en overige tellingen van gestrande vogels.

Besprekingen.

W.R.P. Bourne; K.E.L. Simmons A dark-rumped Leach’s Storm-petrel Oceanodroma leucorhoa in the South Atlantic.

W.R.P. Bourne Fulmars, squid and annelids.

Tineke G. Prins; Ruud Costers Grote Pijlstormvogel Puffinus gravis aangespoeld te Petten in februari 1997.

Richard Reijnders; Guido O. Keijl Stormmeeuwen Larus canus eten Kleine Zeenaalden Sygnathus rostellatus.

Koen van Dijken Nieuwe kolonie Aalscholvers Phalacrocorax carbo: Rottumeroog.

W.R.P. Bourne Seabirds and flatfish.

Kees (C.J.) Camphuysen Veel waarnemingen van Bruinvissen Phocoena phocoena in Nederlandse kustwateren in 1997.

Mardik F. Leopold; Chris J.N. Winter Slijtage van otolieten in de maag van een Aalscholver Phalacrocorax carbo.

N.C. Hoogendoorn Spinnen als zeevogelvoedsel.

Hein Verkade; Maaike Verkade Opmerkelijke ringmeldingen 2: een Geelpootmeeuw op de voederplank.

Nederlandse visserij op zandspiering.

John Warham Voorlopige bibliografie stormvogelachtigen.

Kees Camphuysen; Mardik Leopold Zeevogelonderzoek in de kustzone boven de Waddeneilanden.

R. Brasseur Besprekingen.

Rapporten.

Eric W.M. Stienen; Floor A. Arts; Peter de Boer; Wil J. Beeren; Frank Majoor Broedresultaten van Kokmeeuwen in Nederland in 1997.

Stefan Garthe; Ulrike Kubetzki Diet of Sandwich Terns Sterna sandvicensis on Juist (Germany).

Eric W.M. Stienen; Aymeric Jonard; Allix Brenninkmeijer Tern trapping along the Senegalese coast.

Lurdes Morais; Carlos Santos; Luis Vicente Population increase of Yellow-legged Gulls Larus cachinnans breeding on Berlenga Island (Portugal), 1974-1994.

Nieuw tijdschrift als opvolger van Sula en Seabird: Atlantic Seabirds.

Kees (C.J.) Camphuysen Gezocht: medewerkers Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO).

Kees (C.J.) Camphuysen Olievervuiling en olieslachtoffers in Nederland, 1997/98.

Kees (C.J.) Camphuysen De herkenning van Aalscholver Phalacrocorax carbo en kuifaalscholver Strictocarbo aristotelis in de hand.

Gudrun Hilgerloh Are Blue Mussels Mytilus edulis important prey for Herring Gulls Larus argentatus after a 20 year decline in mussel stocks? Investigations on Spiekeroog.

Theunis Piersma; Pieter J.C. Honkoop Waterbirds with broken hearts: three cases of ruptured ventricles.

W.R.P. Bourne Variation in mass of the Northern Fulmar Fulmarus glacialis.

Kees (C.J.) Camphuysen; Martin Gray Opmerkelijke aantallen grote walvissen in de Groenland Zee, zomer 1998.

Rinie van Meurs Een waarneming van Blauwe Vinvissen Balaenoptera musculus ten oosten van Groenland, zomer 1998.

Jan Seys Witsnuitdolfijnen lagenorhynchus albirostris in de Belgische kustwateren.

Kees (C.J.) Camphuysen Opnieuw Gewone Vinvissen Balaenoptera physalus in de Noordzee, zomer 1998.

Ben Koks; Peter de Boer Grote Mantelmeeuwen Larus marinus broedden in 1998 succesvol op ’de Hond’ (Waddenzee).

Bettina Reineking Brand aan boord van het vrachtschip Pallas: opnieuw een olie-incident in de Noordzee.

Kees (C.J.) Camphuysen Neemt het aantal Kuifaalscholvers Strictocarbo aristotelis ’s winters in Nederland toe?.

Kate Thompson Seabird monitoring programme: tenth anniversary symposium, Durham, 15 april 1999.

Thierry G. Jacques Potvissterfte in de Noordzee: Wetenschap en beheer.

Jeroen van Waeyenberge; Mark Hoekstein; Jan Seys Waarnemingen gekleurde Visdieven.

Een hapje walvis.

Besprekingen.

Arie L. Spaans Booming gulls in the Low Countries during the 20th century.

Peter L. Meininger; Renaud Flamant Breeding populations of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in the Netherlands and Belgium.

Ben J. Koks The Little Gull Larus minutus as breeding bird in the Netherlands.

Arend J. van Dijk Breeding Black-headed Gulls Larus ridibundus along the coast of The Netherlands during the 20th century.

Guido O. Keijl; Floor A. Arts Breeding Common Gulls Larus canus in The Netherlands, 1900-96.

Arie L. Spaans Breeding Lesser Black-backed Gulls Larus graellsii in The Netherlands during the 20th century.

Arie L. Spaans The Herring Gull Larus argentatus as a breeding bird in The Netherlands during the 20th century.

Norman D. van Swelm Status of the Yellow-legged Gull Larus michahellis as a breeding bird in The Netherlands.

Ben J. Koks; Mat G.M. Jongenelen Great Black-backed Gull Larus marinus: latest newcomer as breeding bird in The Netherlands.

Jan Seys; Jeroen van Waeyenberge; Koen Devos; Patrick Meire; Eckhart Kuijken The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast.

Kees Camphuysen Van de redactie.

C.J. Camphuysen Aflezingen van gekleurringde Zilvermeeuwen Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus in Nederland.

M. Poot; R. Flamant J.A. van Franeker Bramen op de Nederlandse kust.

J.A. van Franeker Stranding van Noordse Stormvogels begin januari 2009.

J.A. van Franeker; M. Brugge; A. Gronert Zeevissen met zacht plastic kunstaas.

Kees Camphuysen Oproep medewerking NZG/NSO.

C.J. Camphuysen Het gebruik van zeetrektellingen bij de analyse van populatieschommelingen van duikers Gaviidae langs de kust.

Kees (C.J.) Camphuysen; Arthur Oosterbaan Het raadsel van de Bruinvismutilaties: extreme verminking en frequente strandingen van Bruinvissen in Noord Nederland, winter 2008/2009.

Kees Camphuysen Postscript bij de Bruinvismutilaties: verwarrende nieuwsberichten.

Jelle van Dijk Vale Pijlstormvogels Puffinus mauretanicus langs de Hollandse kust in februari 2009.

Guido Keijl IJseendentrips in de Westelijke Waddenzee.

Kees Camphuysen Verscheidene illegale olielozingen in winter 2008/09: incidenten met Zeekoeten op de kust.

Eric W.M. Stienen Vlaamse vogelstrandingen online.

Kees Camphuysen Prominente rol NZG bij olierampenplan Rijkswaterstaat.

Mardik Leopold Autopsies van Bruinvissen: een netwerk van steunpunten en transport naar Utrecht.

C.J. Camphuysen Het gebruik van zeetrektellingen bij de analyse van populatieschommelingen (2). Dwergmeeuwen Larus minutus langs de Nederlandse kust.

Kees Camphuysen; Cosme Dami

Kees Camphuysen; Adriano Talamelli; Roland-Jan Buijs; Peter de Boer; Kees Oosterbeek; Arnold Gronert Nieuwe boeken.