Secretariaat

Secretariaat NZG
J.A. van Franeker
De Houtmanstraat 46
1792 BC Oudeschild-Texel
tel:   0222-310422
e-mail:   info@zeevogelgroep.nl 
Voor snel en efficiënt corresponderen met het secretariaat gebruikt u bij voorkeur e-mail!