Sula - journaal van de NZG

SULA publiceert artikelen en korte bijdragen over zeevogels, kustvogels en zeezoogdieren in al hun aspecten. Daarnaast worden actualiteiten op het gebied van de vervuiling van de zee en effecten van visserij samengevat. In principe worden alle artikelen en korte bijdragen opgenomen, maar de redactie behoudt zich het recht voor om stukken aan te passen om de leesbaarheid te bevorderen. Publicaties zijn in het Nederlands, maar met Engelstalige bijschriften van figuren en tabellen en met een Engelse Summary om het blad ook voor andere taalgebieden toegankelijk te maken. De redactie is te allen tijde behulpzaam bij het beknopt en helder formuleren van bijdragen en desgewenst bij het vervaardigen van de Engelstalige samenvatting. PDF’s van de artikelen in SULA worden aan de auteurs verstrekt en later op de NZG website geplaatst.

Redactieleden:
Floor Arts
Sophie Brasseur
Steve C.V. Geelhoed (eindredacteur)
Mardik F. Leopold
Martin Poot
 

Bijdragen voor SULA kunnen gemaild worden naar redactie@zeevogelgroep.nl 

Afb. 1 Afb. 2 Afb. 3

 

Marine Ornithology - internationale uitwisseling tussen zeevogelgroepen
Marine Ornithology wordt mede gesponsord door de NZG.
Op initiatief van de African Seabird Group en de Pacific Seabird Group is een initiatief gestart om de internationale uitwisseling tussen zeevogelgroepen wereldwijd te stimuleren. Het tijdschrift "MARINE ORNITHOLOGY" (oorspronkelijk van de African Seabird Group) is daarom omgevormd en wordt nu via internet gratis en volledig ter beschikking gesteld. Geleidelijk aan zullen ook de oude Marine Ornithology uitgaven als pdf-files via deze site voor een ieder beschikbaar zijn.
Britse en Australische zeevogelgroepen hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten, en ook de Nederlandse Zeevogelgroep heeft recent besloten om als co-sponsor op te treden om de gratis website te kunnen onderhouden.
Bezoek deze toegangspoort tot internationaal zeevogelonderzoek! www.marineornithology.org