Sula - tijdschrift van de NZG

KLIK HIER om de SULA te lezen.  

 

Beste Sula-lezers,

Sula gaat door! Op de ledenvergadering in november 2017 is besloten dat Sula niet meer op papier zal verschijnen. Dit heeft als voordelen dat er geen drukkosten meer zijn, de leden geen contributie meer hoeven te betalen en dat ook niet-leden ons blad direct kunnen bekijken zonder de moeite te hoeven nemen naar de bibliotheek te fietsen. Sula wil publiceren over alle aspecten die zee- en kustvogels en zeezoogdieren in het Noordzeegebied betreffen, met name Nederland, maar ook daarbuiten. Het Caribisch gebied hoort er nadrukkelijk bij

Mochten er interessante dingen te melden zijn over zeevogels die ook in het Noordoost-Atlantische gebied voorkomen, dan mag de waarneming best elders zijn gedaan. Denk bij mogelijke onderwerpen aan trekwaarnemingen, vervuiling of andere bedreigingen, voedsel of foerageergedrag, afwijkende verenkleden, rui, parasieten, enzovoort. Een fraaie foto die iets bijzonders laat zien met een korte toelichtende tekst erbij zou al zeer geschikt kunnen zijn. Daarnaast hopen we ook aandacht te geven aan publicaties, promoties en andere zaken die de zee betreffen.

Er is binnen de redactie besloten om niet te wachten op voldoende kopij om een ‘compleet’ nummer samen te stellen, maar stukken direct als pdf online te zetten als ze door de redactie zijn goedgekeurd. Dit lijkt ideaal, maar bergt ook een gevaar in zich: als er niet meer heel nummer in elkaar gezet hoeft te worden, is er geen druk meer om een kopijsluitingsdatum te halen of het manuscript op tijd bij de drukker aan te leveren. Er is zelfs helemaal geen aanleiding meer om werk te verrichten... en zo kan het werk op de lange baan worden geschoven. Uiteraard heeft de redactie het vaste voornemen dat niet te laten gebeuren!

Het plan nu is om door het jaar heen stukken die binnenkomen na redactie op de website te plaatsen. Deze beginnen alle met paginanummer 1. Aan het eind van het jaar worden alle stukken en mededeling in een ‘jaaraflevering’ van Sula als pdf geproduceerd, met opvolgende paginanummering, misschien in andere volgorde dan ze verschenen zijn.

Op moment van schrijven, juni 2018, zijn er enkele stukken en stukjes in roulatie en deze verschijnen binnenkort op de website. Hou die dus in de gaten! We onderzoeken nog of het mogelijk is een RSS-feed te installeren, zodat iedereen die dat wil bericht krijgt als er wat nieuws is geplaatst. Wil je in de toekomst een RSS-feed ontvangen en je mailadres is nog niet bekend bij de secretaris, stuur dan een mailtje aan redactie@zeevogelgroep.nl

De toekomst voor Sula ziet er met een redactie van maar liefst acht vrouwen en mannen weliswaar  zonnig uit, maar kan dat alleen blijven als jullie, de lezers en zeevogelaars, schrijven. Mocht je ideeën voor een bijdrage hebben, ga dan aan de slag. Wil je informatie of heb je hulp nodig, schroom dan niet om de redactie, of een van de leden daarvan, aan te spreken. Heb je kopij of ideeën voor Sula, stuur die dan aan redactie@zeevogelgroep.nl

de Sula-redactie,

Sophie Brasseur, Kees Camphuysen, Marijke de Boer, Ruben Fijn, Guido Keijl (hoofdredacteur), Susanne Kühn, Rob Lensink, Mardik Leopold en Rob van Bemmelen

24 juni 2018

Bijdragen voor SULA kunnen gemaild worden naar redactie@zeevogelgroep.nl 


Marine Ornithology - internationale uitwisseling tussen zeevogelgroepen

Op initiatief van de African Seabird Group en de Pacific Seabird Group is een initiatief gestart om de internationale uitwisseling tussen zeevogelgroepen wereldwijd te stimuleren. Het tijdschrift Marine Ornithology (oorspronkelijk van de African Seabird Group) is daarom omgevormd en wordt nu via internet gratis en volledig ter beschikking gesteld. Geleidelijk aan zullen ook de oude Marine Ornithology uitgaven als pdf-files via deze site voor een ieder beschikbaar zijn. Britse en Australische zeevogelgroepen hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten, en ook de Nederlandse Zeevogelgroep heeft recent besloten om als co-sponsor op te treden om de gratis website te kunnen onderhouden.

Bezoek deze toegangspoort tot internationaal zeevogelonderzoek! www.marineornithology.org