De NZG publiceert sinds 1987 de het Nederlandstalige tijdschrift "SULA". Het huidige online tijdschrift is een voortzetting van het Nederlandstalige "SULA" (1987-1998), het Engelstalige "Atlantic Seabirds" (in samenwerking met de Seabird Group) en de Nederlandstalige "Nieuwsbrief NZG" (1998-2006), en weer "SULA" (2008-2012). Na een onderbreking in 2013-2017, verschijnt SULA vanaf 2018 online.
 
Door een viertal werkgroepen wordt onderzoek gestimuleerd naar zeetrek, strandingen en de gevolgen van olievervuiling, alsmede naar broedende zeevogels en de verspreiding van vogels en zoogdieren op open zee (offshore). Voor zover samenvallend met onderzoek aan zeevogels worden activiteiten aan zeezoogdieren mede in de doelstelling betrokken.
 
De Werkgroep CvZ organiseert vanaf 1972 tellingen van langs de kust trekkende vogels en is daardoor in staat lange termijn patronen te ontdekken. De Werkgroep NSO bundelt vanaf de jaren zeventig alle tellingen van dode vogels op de Nederlandse kust: het omvangrijke archief is ondertussen een belangrijke gegevensbron voor onderzoek en voor beleid betreffende olievervuiling op de Noordzee. De Werkgroep Offshore coördineert onderzoeks-activiteiten op open zee. De Werkgroep Broedvogels houdt zich bezig met Nederlandse zeevogels voor zover dat niet door bestaande organisaties (bijv. tellingen door SOVON) wordt gedekt. Recent is besloten tot onderzoek naar voedsel van meeuwen op Texel.
 
Recente informatie over de werkgroepen, met e-mailadressen, vindt u bij de werkgroepen.