Bestuur

NaamFunctie
Mardik Leopold voorzitter
Jan Andries van Franeker   secretaris
Yvonne Hermes penningmeester
Kees Camphuysen coördinator werkgroep NSO, databeheer CvZ
Steve Geelhoed coördinator werkgroep CvZ
Lieuwe Dijksen coördinator werkgroep Broedvogels, SOVON
...vacant... PR
Hans Verdaat PR & website