Lidmaatschap van de NZG

Het NZG lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en geeft recht op ontvangst van het tijdschrift SULA van de betreffende jaargang (3 nummers). Lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij tijdig is opgezegd. Kosten voor het Nederlands lidmaatschap bedragen € 12,- per jaar (verzendadressen buiten Nederland € 18,50). Proefnummers van SULA kunnen worden aangevraagd bij de secretaris. 
 

Aanmelding

Aanmelding als lid is mogelijk via email of per brief aan het secretariaat. Vermeld uw volledige naam en verzendadres inclusief postcode en geef aan vanaf welk jaar het lidmaatschap moet ingaan. Na aanmelding ontvangt u een betalingsverzoek en voor zover van toepassing, de reeds verschenen SULA’s uit het jaar van aanmelding. U kunt géén apart rekening-adres opgeven omdat de NZG betaalverzoeken voor nieuwe jaren alléén verstuurt als bijlage bij SULA.
 

Opzegging

Verlenging van lidmaatschap is automatisch en per kalenderjaar, waarbij het verzoek tot betaling van de verlenging wordt ingesloten in de laatste SULA van de lopende jaargang. Opzegging, d.w.z. het weigeren van de verlenging, is mogelijk per email of brief tot zes weken na ontvangst van het betalingsverzoek. 
Bij opzeggingen in de loop van een lidmaatschapsjaar kunnen géén deelbedragen worden gerestitueerd.
 

Adreswijziging

Gelieve wijzigingen in adres tijdig per e-mail of per post te sturen aan het secretariaat. Let op dat u géén adreswijzigingen kunt doorgeven door een notitie op uw papieren bankoverschrijvingen: wijzigingen op de voorkant kunnen leiden tot het niet verwerken van de opdracht door de bank; notities op de achterzijde krijgen wij niet te zien omdat wij van de bank slechts een kopie van de voorkant ontvangen! 
 

Betalingen

Betalingen a.u.b. naar:
NL59 INGB 0006 2557 49
t.n.v. Nederlandse Zeevogelgroep
Oudeschild
 

Secretariaat adres

NZG secretaris
J.A. van Franeker
De Houtmanstraat 46
1792 BC Oudeschild (Texel) 
secretaris@zeevogelgroep.nl